Programy pre školy

Vyberte si svoj program!

EDUdrama ponúka programy pre všetkých žiakov. Realizujú ich profesionálni herci a skúsení pedagógovia v priestoroch dramacentra, čím sú eliminované rušivé momenty školského prostredia, alebo priamo v priestoroch vašej triedy. Využitím metód a postupov dramatickej výchovy zostavujeme vzdelávacie lekcie, ktoré svojou tému prepájajú obsahy viacerých predmetov. Učia deti riešiť konkrétne situácie, rozvíjajú metakomunikáciu a kontextové myslenie. Sú vystavané ako kombinovaný celok, v ktorom sa striedajú pohybové aktivity, hra v role, hľadanie a spracovanie informácií, práca s materiálom a uvažovanie o situáciách.


Každá lekcia je vedená fiktívnym príbehom inšpirovaným kvalitnými literárnymi textami. Žiaci prechádzajú týmto príbehom a konaním za postavy sa učia formulovať vlastný názor a premýšľať v súvislostiach. Vytvárajú si tak nový zásobník skúseností (nad rámec tých každodenných) a životných situácií zažitých nanečisto. Priestorové cvičenia, rytmus, pohyb, vnímavosť, radosť zo spolupráce, tvorivosť, rešpekt k druhému, spoznávanie seba samého, vlastný názor, rozvíjanie analytického a tvorivého myslenia žiakom sprostredkuje hlbšie vedomosti a citové preniknutie do preberanej témy.Všetky programy realizujeme s prihliadnutím na špecifiká danej vekovej kategórie. Sú koncipované pre jednu triedu žiakov. Pre efektívnosť lekcie odporúčame uzavretý kolektív žiakov.

Programy je potrebné objednať si s dostatočným časovým predstihom.

Kľúč k dobrodružstvu

/MŠ, 1. ročník ZŠ / 2 x 45 min.

Téma: hrdinstvo, spolupráca

Kto je to hrdina a čo je hrdinský čin? Aj v malých činoch sa môžu ukrývať veľké poklady! Inšpirovaní knihou Pavla Čecha vojdeme do kože dieťaťa, ktoré vďaka svojej fantázii prežije zaujímavé putovanie (nielen) za pokladom. Program podporuje spoluprácu v skupine, rozvíja komunikačné zručnosti a kreativitu detí.

Príšerky z kufríka

/MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ / 2 x 45 min.

Téma: detská neposlušnosť, prekonávanie strachu

Koho môžete nájsť v kufríku? Vedeli ste, že sa tam okrem ponožiek a zubnej kefky môže zabývať aj Zvieratko mojej mamy? Vraj je to veľmi milý, ale nevypočítateľný tvor. Poďte spolu s nami tento kufrík-kufor-kufrisko otvoriť a presvedčiť sa koľko príbehov skrýva. 

Kto je tam?

/MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ / 2 x 45 min.

Téma: zodpovednosť, prekonávanie nástrah, uvedomenie si dôsledkov a možností vlastných rozhodnutí

Keď mama nie je doma, všetci sa raz-dva otočíme z poslušných na neposlušných a naopak. Svoje o tom vedia poslušné aj neposlušné kozliatka (M. Rázusová-Martáková, J. Blažková). Ale ako vedeli, komu môžu otvoriť dvere? Komu otvoríme my, keď sme sami doma?

Program s pesničkami a riekankami vedie deti k samostatnému rozhodovaniu sa a učí preberať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. A na záver sa možno dozvieme, ako to celé zvládne Vlk.

Za siedmymi horami

/1. – 4. ročník ZŠ/ 3 x 45 min.

Kde bolo tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolinami... takýto rozprávkový začiatok pozná každý z nás. Rozprávky neodmysliteľne patria k detstvu. Ale bolo to tak vždy? Kde je začiatok slovenských rozprávok, kto prvý ich rozprával? V programe deti spoznajú základné východiská a štruktúru ľudových rozprávok a zoznámia sa s najznámejšími zberateľmi. Či kráľovstvo zachráni jeden z troch bratov alebo sestra, zistíme, keď Dobšinského rozprávky porozprávame a zažijeme po svojom.

 • Slovenský jazyk a literatúra – štruktúra ľudových rozprávok, zberateľstvo, rečový prejav, archaizmy
 • Regionálna výchova a ľudová kultúra – ľudové zvyky a tradície

Zbojníčka Ronja

/3. – 5. ročník ZŠ / 3 x 45 min.

Téma: vzťahy rodičov a detí, sila kamarátstva, hľadanie autonómnosti

Dobrodružstvá zbojníkovej dcéry Ronje od A. Lindgrenovej nás zavedú do stredovekého hradu a lesa, ktorý je plný nástrah. Bude však predovšetkým o tom, že kamarátstvo (nielen) medzi zbojníckymi deťmi môže byť silné, aj keď je každý z inej strany barikády, že sa dá ľahko pohádať, ale aj udobriť. A hlavne, že zbojnícky kapitán je tiež len tatko. Deti sa na rôznych úrovniach naučia zvládať a asertívne riešiť konflikty, formulovať argumenty a obhájiť si vlastný názor, či sa ho vzdať.

 • Enviromentálna výchova – ochrana prírody, prírodné liečivá, prvá pomoc, využívanie prírodných zdrojov
 • Prírodoveda a vlastiveda – pásma a typy lesa, ročný cyklus, orientácia v mape
 • Sociálna a osobnostná výchova – medzigeneračné vzťahy, riešenie problémov a zvládanie stresu
 • Usporiadanie a funkcie stredovekého hradu

Príbehy spoza mora

/5. – 7. ročník ZŠ / 3 x 45 min.

Téma: integrácia v cudzom prostredí, otázky kozmopolitizmu a menšín

Nemať svoje bezpečné miesto pre život nie je vôbec jednoduché. Kde sa my cítime doma a čo robí náš domov domovom? Dobrodružný príbeh malého chlapca nás prevedie hádam cez polku zemegule. Cez ďaleké, exotické krajiny a ľudí so zvláštnou rečou či zvykmi, ktorí sú k nám v skutočnosti omnoho bližšie, ako sme si mysleli. Dá sa s nimi dohovoriť? Na vlastnej koži zažijeme, aké to je niekomu nerozumieť, cítiť sa ohrození vlastným susedom a hľadať svoje miesto vo svete.

 • Multikultúrna výchova – ľudské práva a osobné slobody, stret kultúr, menšiny
 • Osobnostný a sociálny rozvoj – sebadôvera, akceptácia, sociálny kontakt
 • Občianska náuka – hranice, národnosti, vojnový konflikt, kozmopolitizmus

Slnečný deň

/5. – 7. ročník ZŠ / 3 x 45 min.

Téma:, šikana, neverbálna komunikácia

Čo znamená pre človeka byť vnímaný ako odlišný? Aký je rozdiel medzi neprijatím odlišného človeka a šikanou? Má skupina, v ktorej dochádza k šikane, niektorý z jej členov alebo samotný odlišný člen možnosť nejakého riešenia?

Vďaka príbehu Margot z poviedky R. Bradburyho deti zistia, ako môžu aj drobné poznámky prerásť do šikany. Zažijú hraničné situácie postáv v príbehu, na základe tohto zážitku vyjadria svoj postoj k správaniu postáv i celkovej situácii. Uvedomia si tiež kontext vlastných skúseností a možnosť hľadať riešenia.

 • Osobnostný a sociálny rozvoj – sebadôvera, akceptácia, sociálny kontakt
 • Geografia – vesmír a planéty, život vo vesmíre
 • Etická výchova – tolerancia, asertívne správanie

Karneval

/7. – 9. ročník ZŠ / 4 x 45 min.

Téma: šikana a xenofóbia, segregácia, prijatie inakosti, otázky kozmopolitizmu a menšín

Príbeh škótskeho dievčaťa Alison od africkej autorky Alexandry Fullerovej nás zavedie do južnej Afriky – na karneval, kde je pod maskou každý skutočne niekto iný. Byť cudzincom a mať úplne iné sny, než je deťom možné zrealizovať, nie je jednoduché. Cez nazeranie do postáv sa pokúsime pochopiť a rešpektovať vzájomnú inakosť a nájsť vlastnú tvár. Pokúsime sa odkryť masky spoločnosti a zistiť, ako my sami reagujeme, keď sme konfrontovaní so skrytým alebo otvoreným násilím voči inému.

 • Multikultúrna výchova – ľudské práva a osobné slobody, stret kultúr
 • Osobnostný a sociálny rozvoj – sebadôvera, akceptácia, sociálny kontakt
 • Geografia – hranice, osídľovanie, Afrika

Židovské príbehy

/7. – 9. ročník ZŠ, SŠ/ 4 x 45 min. + predstavenie

Téma: nesloboda, antisemitizmus, holokaust, totalitné režimy

20. storočie, storočie dvoch svetových vojen a dvoch veľkých totalitných režimov, ponúka veľké množstvo udalostí a situácií na preskúmanie. Cez príbehy niekoľkých hrdinov, ale aj sociálnych skupín sa presunieme v čase a odhalíme, aké to bolo skrývať sa, či skrývať niekoho, nemôcť sa slobodne rozhodnúť, alebo povedať nahlas, čo si myslíš.

Workshop je možné doplniť divadelným predstavením divadla SpozaVoza: Židovské príbehy. (program je potrebné objednať s dostatočným časovým predstihom)

 • Dejepis – dejiny 20. storočia, totalitné režimy
 • Multikultúrna výchova – ľudské práva a osobné slobody
 • Etická výchova – tolerancia, asertívne správanie
 • Osobnostný a sociálny rozvoj – sebadôvera, akceptácia, sociálny kontakt

Play time (angličtina hrou)

/MŠ, 1. – 3. ročník ZŠ/ cyklus 5 x 45 min.

Cyklus 5 lekcií anglického jazyka. Jednotlivé lekcie sú zamerané na rozširovanie slovnej zásoby cez rozprávkové príbehy. V konkrétnych situáciách si deti osvoja farby, ročné obdobia, činnosti, vlastnosti. Pri objednaní celého cyklu je prvá lekcia zdarma.

 • Little Red Riding Hood
 • Jack and the Beanstalk
 • Cinderella
 • Gingerbread house – The story of Hansel and Gretel
 • Snow White and the Seven Dwarfs

AKO NA TO! Školenia a semináre pre pedagógov

Dramatická výchova a jej metodika je vhodná na doplnenie vyučovania pre každého pedagóga. Akékoľvek poznatky zažité viacerými zmyslami a prefiltrované vlastnou skúsenosťou a konaním sa ľahšie uložia do dlhodobej pamäte. Dramatická výchova je tiež ideálnym prostriedkom na rozvíjanie nadania detí a uspokojenia prípadných špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov. Osobne nahliadané a zažité obsahy učiva automaticky formujú aj iné osobnostné kvality žiakov a motivujú ich k ďalšiemu hľadaniu poznatkov.

Jednoduché návody ako začleniť dramatické cvičenia a hry do vyučovania vám radi ukážeme. Vhodné aj ako teambuilding pre pedagogické kolektívy.

Aktuálnu ponuku seminárov a školení sledujte na www.edudrama.sk/adults

Kontaktujte nás

Kreatívne centrum Nová Cvernovka

Račianska 78

Bratislava, Slovakia

Kořínková: 0948 322 253

Jurinová: 0903 529 500

korinkova@edudrama.sk

jurinova@edudrama.sk

Fakturačné údaje