Kurzy

Vyberte si svoj program!

Kurz pre dospelých / VO VLASTNEJ ŠŤAVE alebo INAK NA SEBA

Niet nad večerné uvoľnenie v spoločnosti rôznych postáv, príbehov.  

Pracujeme v uvoľnenej atmosfére s cieľom oddýchnuť si, nabrať energiu a odvahu pracovať so slovom, so svojou potlačovanou tvorivosťou.

Vychádzame z divadla, storytellingu, kvalitnej prózy a poézie.

Lektorka: Martina Jánošíková


  • Štvrtok 19:00 – 20:30 od 13.9. do 31.1.2019 (17 stretnutí)


Cena 175 €

LET´S PLAY WITH US! / kurz nielen pre pedagógov

19.03.2019

Cudzí jazyk sa najlepšie učí v prirodzených situáciách. Keď sa deti aktívne zapájajú všetkými zmyslami a hlavný cieľ nie je pripraviť ich na záverečné testy, ale vystaviť ich angličtine v rôznych situáciách tak, aby v nej boli kreatívny, nebáli sa jej a vedeli ju naozaj aktívne používať. Aj bez učebnice. Vytvárať situácie, v ktorých sa jazykové schopnosti a počúvanie rozvíjajú pre deti prirodzenou hrou a cez príbehy vám pomôže nativ speaker lektorka Sofia Amorortu.

Naučte sa s nami, ako vystavať hodinu a zaradiť metódy dramatickej výchovy do vášho vyučovania. Zakomponujte do jednotlivých fáz techniky, ktoré oživia vyučovanie a zároveň prehĺbia vedomosť. Nebude chýbať tvorivé prostredie a dobrá nálada.

Prihlasovanie: jurinova@edudrama.sk / 0903 529 500

Účastnícky poplatok: 10 € / os.

BRAVÚRA REČI / kurz nielen pre pedagógov

16.04.2019

Poďte s nami objaviť zdanlivo skryté tajomstvá jazyka. Aby sme si vedeli pri vyučovaní zachovať kultúru reči a inšpirovať tak aj našich žiakov. Ako by sme mohli v učiteľskej praxi zveľadiť verbálny prejav, efektívne hospodáriť so svojimi hlasivkami, rozozvučať a zdravo využívať hlas, správne vyslovovať, vám ukážu lektori Katarína Šafaříková a Michal Režný.

Nebude chýbať tvorivé prostredie a dobrá nálada.

Prihlasovanie: jurinova@edudrama.sk / 0903 529 500

Účastnícky poplatok: 10 € / os.

KNIHA, KTORÁ DÁVA / kurz nielen pre pedagógov

14.05.2019

Oživte príbeh a vstúpte do knihy. Preskúmať a zažiť príbeh zvnútra môže otvoriť mnoho ďalších tém. Ale ako v literárnych látkach hľadať tieto témy či dramatickosť, teda to, čo posunie príbeh ďalej a umožní riešiť problémové situácie medzi riadkami? A ako to celé zvládnuť v triede či v knižnici si môžete vyskúšať s Radkou Kukurugyvou.

Naučte sa s nami, ako vystavať hodinu a zaradiť metódy dramatickej výchovy do vášho vyučovania. Nebude chýbať tvorivé prostredie a dobrá nálada.

Prihlasovanie: jurinova@edudrama.sk / 0903 529 500

Účastnícky poplatok: 10 € / os.

CESTA DO ROZPRÁVKY / kurz nielen pre pedagógov

10.06.2019

Cesta do rozprávky otvára mnoho otázok, odpovedí, nápadov a postrehov, akým spôsobom sa môžete s predškolákmi hrať, čítať a rozprávať, ako prepojiť literárnu predlohu a metódy dramatickej výchovy, akou cestou sa vydať s deťmi i dospelými k príbehom, rozprávkam, poézii, ale hlavne k samotnému životu. Ako vymyslieť hru či cvičení, ktoré môžete využiť priamo v práci s predškolákmi vás naučí Jitka Míčková.

Naučte sa s nami, ako vystavať hodinu a zaradiť metódy dramatickej výchovy do vášho vyučovania. 

Nebude chýbať tvorivé prostredie a dobrá nálada.

Prihlasovanie: jurinova@edudrama.sk / 0903 529 500

Účastnícky poplatok: 10 € / os.

Kurzy dramatickej výchovy pre deti 2018/19

Stretnú sa dve cibule a debatia:

"Ako sa máš? Čo máš nové?"

"Dala som deti na krúžky!"Ak aj vaše deti vykazujú známky dramatického talentu a chceli by ste ich nakrúžkovať, prihláste ich na kurz k nám. Metódami dramatickej výchovy vstúpime do príbehov, vyskúšame si byť chvíľu niekým iným, budeme sa hrať aj hrať role, dramatizovať, učiť sa komunikovať (slovom, gestom, mimikou, pohybom), spolupracovať a prezentovať. Na záver každá skupina pripraví záverečnú prezentáciu /predstavenie. 


Utorok 1500 – 1630 / 10 - 13 pokročilí - Vajnory

Streda 1500 – 1630 / 10 - 13 rokov - EDUdrama


Kurzy prebiehajú v polročných cykloch raz týždenne (nový cyklus od 4. 2. 2019), poplatok za polrok je 60,00 €. 

LET´S HAVE FUN! / anglický jazyk pre deti

Kurz anglického jazyka pre deti sa zameriava na konverzačné zručnosti učením v akcii. Deti pracujú v malých skupinách, aktívne sa zapájajú do situácií, cez rôzne témy a hry spoznávajú kultúry, učia sa nebáť cudzieho jazyka, ale aktívne ho používať.

Lektorka: Sofia Amorortu (native speaker)


6 - 8 roční pondelok 1500 – 1600 / otvorená hodina 4. 2.

9 – 12 roční štvrtok 1500 – 1600 / otvorená hodina 7. 2.


15 stretnutí od 11. 2. / 150 €

PRÍBEHU NA STOPE / Denný letný tábor EDUdrama

Letný denný divadelný tábor

Pre deti od 6 do 12 rokov


Zaži na vlastnej koži:

  • každý deň iný príbeh
  • rozprávaj jazykom hrdinov
  • pohybuj sa v rôznych časoch na rôznych miestach
  • prepisuj príbehy po svojom
  • vymýšľaj nové dobrodružstvá


Čaká nás:

divadelný denník, improvizácia, hudobno-pohybové aktivity, hľadanie zaujímavých námetov na ulici, divadelné techniky, skúmanie tajuplných miest, spoznávanie rozmanitosti žánrov, čítanie kníh, čo stoja za to a kopec zábavy!


Miesto konania:

Dramacentrum EDUdrama, Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava

 

Informácie a prihlasovanie

jurinova@edudrama.sk / 0903 529 500

Kapacita tábora je obmedzená!


Cena:


Kontaktujte nás

Kreatívne centrum Nová Cvernovka

Račianska 78

Bratislava, Slovakia

Kořínková: 0948 322 253

Jurinová: 0903 529 500

korinkova@edudrama.sk

jurinova@edudrama.sk

Fakturačné údaje