Kurzy

Vyberte si svoj program!

DramaCHVENIE / workshopy počas konferencie o dramatickej edukácii

Registrovať svoju účasť na konferencii a prihlásiť sa na workshopy môžete vyplnením jednoduchého on-line dotazníka na tomto linku


ŠTVRTOK 8. 11. 2018

SPOLU - Tintti Karppinen (Fínsko) 9.00 – 16.00 / EDUdrama / 20 €

Rôzne alebo podobné, v tieni alebo na slnku, spolu sa môžeme vyjadrovať, vytvárať a baviť sa! Skutočný život v dnešnej dobe je naozaj dráma. Bolo by jednoduché povedať, že z histórie sa nemáme čo naučiť. Ale ak ľudia v minulosti spôsobili problémy, ľudia tiež môžu a musia tieto problémy vyriešiť. Dramatická výchova ponúka možnosť ako deti bezpečnou a pokojnou cestou naučiť riešiť konflikty a kráčať nachvíľu v topánkach niekoho iného. Učiť sa žiť v mieri s ľuďmi, aj keď máme rozdielne zmýšľanie a spôsob života.

Dielňa bude prebiehať v anglickom jazyku!

 

V TIENI PRÍBEHU - Martina Jánošíková 14.30 – 17.30 / Slovenská národná galéria / 15 €

Ako sprostredkovať príbeh knihy, obrazu, udalosti? Ako rozprávať príbeh, aby nás ľudia počúvali? Ktoré techniky nám pomôžu rozprávanie oživiť? Dielňa je určená pedagógom, knihovníkom, rodičom a odvážlivcom, ktorí tušia, že rozprávanie príbehu má silu. Je to prastaré umenie zapísané v našich génoch. Vyskúšajte si na vlastnej koži cvičenia, ktoré nás upozornia na dôležité vlastnosti dobrého rozprávača. A neodídete bez darčeka. Príbehu.

 

DIVADELNÝ KUMŠT? DIVADLO HROU! - Marica Šišková 14.30 – 17.30 / V-klub / 15 €

Práca s konkrétnym textom, možnosti dramatizácie textu pre detského adresáta, tvorenie dramatickej situácie v priestore na základe literárnej predlohy, pokus o vytvorenie jednoduchej javiskovej interpretácie prozaického alebo poetického textu – toto všetko zvládnete dramatickou hrou na ceste k inscenácii s detským kolektívom.

OBJAVUJ, PREŽI! - Kateřina Šteidlová 14.30 -17.30 / Zborovňa Nová Cvernovka / 15 €

Čo je štruktúrovaná dramatická hra a ako môže podporovať záujem, motiváciu a učenie? Prežite štruktúrovanú drámu na vlastnej koži a v role rozhodnite, ako vyriešiť problém postavy. V následnej reflexii si predstavíme metódy a techniky, ktoré sme v hre využili a skúsime hľadať cesty, ako ich využiť vo vyučovaní.

 

SOBOTA 10. 11. 2018

METER ŠTVORCOVÝ - Tom Willems (Holandsko) 9.00 – 16.00 / Zborovňa Nová Cvernovka / 20 €

Hráči v divadle vždy stoja pred rovnakou výzvou: vytvoriť „divadelný meter štvorcový“ – prezentovať myšlienku, avšak s obme-dzenými zdrojmi: každé nové predstavenie kladie otázku priestorového alebo iného obmedzenia. Meter Štvorcový je symbolom toho, ako my, umelci môžeme odovzdať niečo divákovi a prispieť k (lepšiemu) svetu svojim spôsobom. A nemusíme sa pritom driapať na barikády, organizovať revolúcie a prezentovať divadlo ako utopistický vesmír. V priestore 1 m2 účastníci vo dvojiciach alebo trojiciach vytvoria krátke predstavenia na vybranú tému. Dramaturgický experiment s kombináciou zručností bude nevyhnutne zážitkom.

Site-specific dielňa v anglickom jazyku!

 

HRAJ SA! TU MÁŠ KNIHU! - Jitka Míčková 9.00 – 12.00 / EDUdrama / 15 €

Čo všetko v sebe skrývajú príbehy? Ako využiť príbehy a rozprávky v práci s predškolákmi? Ako naviesť budúcich čitateľov na cestu k literatúre? Kde hľadať inšpiráciu na obo-hatenie vyučovania v materskej škole? Vyskúšame si konkrétne hry a cvičenia, ktoré prepájajú literárnu predlohu a metódy dramatickej výchovy, ale hlavne to, ako učiť deti vďaka rozprávkovým hrdinom, cez ich problémy a svet.

 

PREŠMYČKY CEZ BÁSNIČKY - Tereza Machková 9.00 – 12.00 / OZ Ráčik / 15 €

Nie je jednoduché malým a mladým čitateľom sprostredkovať poéziu tak, aby mali chuť si sami od seba prečítať nejakú básničku. Väčšina učiteľov to rieši tak, že zadajú deťom naučiť sa verše spamäti a odrecitovať ich pred celou triedou. Čo všetko sa dá robiť s básňami? Zažite si hry a prešmyčky so slovami pre malých i veľkých!

Kurzy dramatickej výchovy pre deti 2018/19

Stretnú sa dve cibule a debatia:

"Ako sa máš? Čo máš nové?"

"Dala som deti na krúžky!"Ak aj vaše deti vykazujú známky dramatického talentu a chceli by ste ich nakrúžkovať, prihláste ich na kurz k nám. Metódami dramatickej výchovy vstúpime do príbehov, vyskúšame si byť chvíľu niekým iným, budeme sa hrať aj hrať role, dramatizovať, učiť sa komunikovať (slovom, gestom, mimikou, pohybom), spolupracovať a prezentovať. Na záver každá skupina pripraví záverečnú prezentáciu /predstavenie. 


Streda 1430 – 1600 / 6 - 9 rokov

Streda 1615 – 1745 / 10 - 15 rokov / pokročilí

Štvrtok 1400 – 1530 / 6 - 9 rokov / Vajnory

Štvrtok 1600 – 1730 / 6 - 10 rokov


Kurzy prebiehajú v polročných cykloch raz týždenne (september - január; február - jún), poplatok za polrok je 60,00 €. 

Kurz pre dospelých / VO VLASTNEJ ŠŤAVE alebo INAK NA SEBA

Niet nad večerné uvoľnenie v spoločnosti rôznych postáv, príbehov.  

Pracujeme v uvoľnenej atmosfére s cieľom oddýchnuť si, nabrať energiu a odvahu pracovať so slovom, so svojou potlačovanou tvorivosťou.

Vychádzame z divadla, storytellingu, kvalitnej prózy a poézie.

Lektorka: Martina Jánošíková


  • Štvrtok 19:00 – 20:30 od 13.9. do 31.1.2019 (17 stretnutí)


Cena 175 €

Rozprávanie príbehov / seminár pre pedagógov

15.01.2019

Dejiny, literatúra, osobnosti aj každodenný život sú plné príbehov. Ako príťažlivo a pútavo rozprávať tieto príbehy v škole, využiť metódy storytellingu vo vyučovaní a prirodzene vtiahnuť žiakov do učiva, vás naučí lektorka Martina Jánošíková.

PRÍBEHU NA STOPE / Denný letný tábor EDUdrama

Letný denný divadelný tábor

Pre deti od 6 do 12 rokov


Zaži na vlastnej koži:

  • každý deň iný príbeh
  • rozprávaj jazykom hrdinov
  • pohybuj sa v rôznych časoch na rôznych miestach
  • prepisuj príbehy po svojom
  • vymýšľaj nové dobrodružstvá


Čaká nás:

divadelný denník, improvizácia, hudobno-pohybové aktivity, hľadanie zaujímavých námetov na ulici, divadelné techniky, skúmanie tajuplných miest, spoznávanie rozmanitosti žánrov, čítanie kníh, čo stoja za to a kopec zábavy!


Miesto konania:

Dramacentrum EDUdrama, Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava

 

Informácie a prihlasovanie

jurinova@edudrama.sk / 0903 529 500

Kapacita tábora je obmedzená!


Cena:


Kontaktujte nás

Kreatívne centrum Nová Cvernovka

Račianska 78

Bratislava, Slovakia

Kořínková: 0948 322 253

Jurinová: 0903 529 500

korinkova@edudrama.sk

jurinova@edudrama.sk

Fakturačné údaje