Pre dospelých

Vyberte si svoj program!

Kurz pre dospelých / VO VLASTNEJ ŠŤAVE alebo INAK NA SEBA.

Niet nad večerné uvoľnenie v spoločnosti rôznych postáv, príbehov.  

Pracujeme v uvoľnenej atmosfére s cieľom oddýchnuť si, nabrať energiu a odvahu pracovať so slovom, so svojou potlačovanou tvorivosťou.

Vychádzame z divadla, storytellingu, kvalitnej prózy a poézie.

Lektorka: Martina Jánošíková


  • každý švrtok 19:00 – 20:30

4 poschodia

Cieľová skupina: Aplikácia metód dramatickej výchovy do vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov kurikula

Čas: 5 x 45 min.

Téma: Asociácie, forma, obsah, kontext, metódy, techniky a cvičenia


Každá vyučovacia hodina má svoju štruktúru zodpovedajúcu preberanému obsahu. Zakomponujte do jednotlivých fáz „energizéry“ - techniky, ktoré oživia vyučovanie a zároveň prehĺbia vedomosť.

V štyroch fázach nazerania na obsah (napr. literárne dielo, vizuálny obraz, historickú udalosť, konfliktnú situáciu, či matematické riešenia): jeho asociatívne vnímanie, rozbor formálneho prevedenia, analýzu obsahu a hľadanie kontextov, vás naučíme, ako vystavať a zaradiť metódy DIE do vášho vyučovania. Zažite si ich na vlastnej koži - nebude chýbať tvorivé prostredie a dobrá nálada.

Odporúčame aj ako teambuilding pre pedagogické kolektívy

Darujte nám 2%

Vďaka vašim 2% z dane zažijete u nás omnoho viac príbehov a život na mnoho spôsobov!

Poukázať ich môžte na:


DRAMACENTRUM EDUdrama

Občianske združenie Divadlo oProti

L. Novomeského 1214/72, 905 01 Senica

IČO: 30793220; DIČ: 2021800396

IBAN: SK56 0900 0000 0001 7729 9378


ZDRUŽENIE TVORIVEJ DRAMATIKY SLOVENSKA o.z.

platforma pre dramatickú výchovu

Duklianskych hrdinov 1211, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO 37825429; DIČ 2021589526

IBAN: SK52 1100 0000 0029 4505 1973


Ďakujeme :)


Kontaktujte nás

Kreatívne centrum Nová Cvernovka

Račianska 78

Bratislava, Slovakia

Kořínková: 0948 322 253

Jurinová: 0903 529 500

korinkova@edudrama.sk

jurinova@edudrama.sk

Fakturačné údaje