Zažite život nanečisto.

Zažite život nanečisto.

Zažite život nanečisto.

Zažite život nanečisto.

O nás

Dramacentrum EDUdrama ako prvé na Slovensku realizuje interaktívne zážitkové programy pre všetky vekové kategórie (deti, mládež, rodiny, dospelí, seniori).

Platforma EDUdrama má za cieľ uvádzať dramatickú výchovu a jej metódy do vzdelávacieho a výchovného systému i širšieho spoločenského vedomia, prostredníctvom dramatickej výchovy humanizovať spoločnosť, kultivovať jej sociálne a umelecké predpoklady a schopnosti.

EDUdrama je súčasťou Združenia tvorivej dramatiky Slovenska, Asociace českých dramacenter, medzinárodnej organizácie IDEA (International Drama Education Association), spolupracuje s Katedrou výchovnej dramatiky DAMU v Prahe, nadväzuje spoluprácu s ďalšími organizáciami na Slovensku (Národné osvetové centrum, Slovenská národná galéria), v Maďarsku (Káva Drama, Magyar Dramapedagogiai Tarsasag), Fidea vo Fínsku, UCD Dublin a ďalšími.

Čo robíme

Vzdelávacie programy pre školy, interaktívne divadelné predstavenia, workshopy, štruktúrovanú dramatickú hru, divadlo fórum, storytelling, tvorivé písanie a tvorivé čítanie, programy pre rodiny, kurzy pre pedagógov a lektorov, letný divadelný tábor.

Hlavný prínos týchto programov je sprostredkovanie zážitku tu a teraz, vďaka ktorému si účastníci môžu skúsiť najrôznejšie životné situácie nanečisto. Interaktívna forma zaisťuje zapojenie každého účastníka do divadelnej akcie. Dramatické techniky prinášajú veľa výhod: rozvíjajú osobnosť, komunikačné zručnosti, ale aj toleranciu a vnímavosť voči okoliu či kontextové myslenie.

Cenník

Programy pre školy

1. a 2. ročník ZŠ

3€ / dieťa

3. - 6. ročník ZŠ

4€ / dieťa

7. - 9. ročník ZŠ, SŠ

5€ / dieťa

Kurzy (6. mesiacov)

Pre deti a stredoškolákov

60€ / účastník

Pre dospelých

120€ / účastník

Predstavenia pre rodičov a deti

Pre rodinu

5€ / celá rodina

Kontaktujte nás

Kreatívne centrum Nová Cvernovka

Račianska 78

Bratislava, Slovakia

Kořínková: 0948 322 253

Jurinová: 0903 529 500

korinkova@edudrama.sk

jurinova@edudrama.sk

Fakturačné údaje